Impianti di Riciclo per Plastica In Vietnam

Directory impianti di riciclo per plastica Vietnamita - mostra aziende in Vietnam che trasformano rifiuti di plastica in nuovi materiali. 31 impianti di riciclo per plastica con sede in Vietnam sono elencate qui sotto.

Nome dell'azienda No. Personale Impiegato Materiali Trattati (tonnellate/anno) Capacità (tonnellate/anno)
Cơ Sở Kỳ Duyên PE, PP Granuli/Pellet 6.000
Cơ Sở Nhựa Chí Hiền PP, PA, PE, HDPE, LDPE Granuli/Pellet
Công Ty Cổ Phần Nhựa 04 LDPE, PP Granuli/Pellet
Công Ty Cổ Phần Q.M.T - JP Plastic PA, PE, PP Granuli/Pellet
Công Ty Cổ Phần Tái Chế Nhựa Lam Trân LDPE, LLDPE, PE Granuli/Pellet
Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Đồng Phát ABS, HDPE, HIPS, PP, PVC Granuli/Pellet
Công Ty Cổ Phần Trịnh Nghiên 400 LDPE, LLDPE, PP Granuli/Pellet
Công Ty Interyarthre Co. Ltd. 200 PET Fiocchi
Công Ty Khánh Quỳnh Long An HDPE, LDPE, LLDPE Granuli/Pellet
Công ty TNHH Công Nghiệp và Dịch Vụ Bình Minh 150 ABS, HIPS, PA, PBT, PC, PC/ABS, PP Granuli/Pellet 27.000 30.000
Công ty TNHH H.A Rifiuti Plastica Granuli/Pellet
Công Ty TNHH hạt nhựa Phú Nhật HDPE Granuli/Pellet
Công Ty TNHH MTV Bào Zheng ABS, HDPE, PP, TPU Granuli/Pellet
Công ty TNHH Nhựa H&D HDPE, LDPE Granuli/Pellet
Công Ty TNHH Nhựa Tái Chế Duy Tân 300 HDPE, PET Granuli/Pellet
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đệ Nhất ABS, LDPE, PA, PE, PP, PVC Granuli/Pellet
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Trang Plastic LDPE Granuli/Pellet
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Hợp Thuận PET, PP, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, POM Granuli/Pellet
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Trang Yên PP Granuli/Pellet
CPI Vietnam Plastic Company Limited ABS, PC/ABS, PE, PET, PP Granuli/Pellet
Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Phụng LDPE, LLDPE Granuli/Pellet
Hoang Minh Plastics PE, PP Granuli/Pellet
Hung Phu Plastic Investment Co., Ltd. HDPE, PP Granuli/Pellet
IAV Global Limited Co. HDPE, LDPE, PC, PP Granuli/Pellet
Khang Kien Company Limited PET Fiocchi
Quynh Quyen Production And Trading Co., Ltd. ABS, PE, PP Granuli/Pellet
Tin Thanh Plastic Manufacturing - Trading Co., Ltd. ABS, HDPE, HIPS, LDPE, PA, PP, PVC, TPU Granuli/Pellet
Tran Thanh Phat Company ABS, HDPE, HIPS, PE, PP, PVC Granuli/Pellet, Fiocchi
Truong Thuy Production And Trading Private Enterprise PE, PP, PVC Granuli/Pellet
Vinatic Hai Phong Company Ltd. 250 HDPE, LDPE, LLDPE Granuli/Pellet
VitaMat Jsc HDPE, LDPE, LLDPE, PE, PP Granuli/Pellet